Le français facile pour tous


Studenti Gymnázia Ivana Olbrachta v Provenci

09/09/2015 11:58

Provence a Azurové pobřeží v jihovýchodní Francii je oblast kam každoročně míří miliony turistů.

Lákají je sluncem zalité pláže na pobřeží stejně jako vnitrozemí .Tato část Francie přivítala letos v červnu i nás, studenty a pedagogy gymnázia v Semilech. V týdnu od 8. do 13. června 2015 jsme navštívili nejatraktivnější místa tohoto regionu.

První den jsme si prohlédli město Avignon a Arles a obdivovali jsme monumentální památku z doby římského osídlení - akvadukt Pont -du - Gard. Následující dny jsme procházeli provensálskými vesničkami  s neopakovatelnou atmosférou a vnímali krásu a jedinečnost okolní přírody. Mezi nejhezčí zážitky určitě patřil pohled na rozkvetlá levandulová pole a z hloubky kaňonu Verdon se mnohým z nás tajil dech .Návštěva muzea prehistorie v Quinsonu udělala radost milovníkům historie.

Závěrečný den patřil městu Nice. Pohled z výšky na starý přístav, atmosféra a vůně květinového a zeleninového trhu s množstvím místních produktů, uličky Starého města a v neposlední řadě zážitky z návštěvy Chagallova muzea utvořily závěrečnou tečku našemu putování.

                            Mgr. Lenka Škrlíková, PhDr. Ivona Riegrová, Mgr. Jana Štefánková

—————

Précédent