Le français facile pour tous


Exkurze do Provence ve Francii

08/04/2015 10:19


Exkurze do Provence ve Francii


se uskuteční ve dnech 8. - 13. června
2015 (pondělí - sobota)


 

 

Účastní se studenti sekundy až septimy, prvního až třetího ročníku GIO.

 

Programová náplň doplňuje výuku v předmětech:
Francouzský jazyk, Dějepis, Zeměpis, Výtvarná výchova, Dějiny výtvarné kultury

Program: 

1. den: odjezd časně ráno (přes Německo do Francie do Lyonu, prohlídka města, nocleh)

2. den: snídaně, Pont du Gard, Avignon, Arles, nocleh

3. den: snídaně, Senanque, Roussillon, Lourmarin, nocleh

4. den: snídaně, kaňon du Verdon, Quinson, Moustiers, nocleh

5. den: snídaně, prohlídka Nice, krátká zastávka v Éze, noční transfer

6. den: příjezd do ČR

Pedagogický dozor: Mgr. Lenka Škrlíková, Mgr.
Jana Štefánková, PhDr. Ivona Riegrová


—————

Précédent